Hulpvragen

Logopedie biedt hulp bij onder andere onderstaande hulpvragen:

Heesheid

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt. Problemen die met de stem te maken hebben zijn:

 • Genderdysfonie
 • Stembandverlamming
 • Stemklachten
 • Stemproblemen bij kanker

Voor meer informatie zie: http://www.logopedie.nl/site/stem

Adem

Tijdens de ademhaling stroomt er lucht van en naar de longen om het lichaam te voorzien van zuurstof. Dit is een proces wat onbewust gebeurt maar men kan de adem ook bewust sturen of de adem even inhouden. Een juist adempatroon is de basis voor een goede stemgeving. Problemen die met de ademhaling te maken hebben zijn:

 • Astma
 • COPD
 • Aerofagie
 • Hyperventilatie

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis. Problemen die met spraak te maken hebben zijn:

 • Aangezichtsverlamming
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Dysartrie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Slissen en lispelen
 • Verbale apraxie
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Vloeiendheidsstoornissen
 • Verminderde verstaanbaarheid bij kinderen en volwassenen

Voor meer informatie zie: http://www.logopedie.nl/site/spraak

Taal 

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. Problemen die met taal te maken hebben zijn:

 • Afasie
 • Psychomotore retardatie
 • Taal- en spraakstoornissen bij dementie
 • Vertraagde taalontwikkeling/TOS
 • Taalontwikkelingsproblemen bij meertaligheid

Voor meer informatie zie: http://www.logopedie.nl/site/taal

Slikken 

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen.. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, door een beroerte of de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld. Problemen die met slikken te maken hebben zijn:

 • Eet- en drinkproblemen bij dementie
 • Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
 • Slikstoornissen bij volwassenen
 • Afwijkende slikgewoonten

Voor meer informatie zie: http://www.logopedie.nl/site/slikken

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor. Problemen die met gehoor te maken hebben zijn

 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing CI
 • Slechthorendheid
 • Spraakafzien
 • Auditieve vaardigheden

Voor meer informatie zie: http://www.logopedie.nl/site/gehoor

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Logopediepraktijk Oud-Beijerland voor meer informatie over de mogelijkheden!

Neem contact op

Onze gegevens

Van Goyenstraat 16
3262 VK Oud-Beijerland
T 0186-625312
E info@logopedieoudbeijerland.nl
Privacyverklaring

Logopediepraktijk Oud-Beijerland

In de praktijk worden volwassenen en kinderen behandeld met stem-, spraak- en/of taalproblemen of met problemen op het gebied van adem, gehoor en/of eten en drinken.